60 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 60 - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/11/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 45:20 minutes (5.19 MB)
  • Format: Mono 22kHz 16Kbps (CBR)