02 จะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ รู้จักใช้ชีวิตให้เป็น - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/11/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 46:33 minutes (5.33 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)