04 งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/11/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 47:53 minutes (5.48 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)