06 สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/11/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 109:52 minutes (12.58 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)