วันลั่นกลองธรรมนำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 63:00 minutes (7.21 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)