ทอดกฐินไปให้ได้กฐินมา - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 56:07 minutes (6.43 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)