เดินหน้าสู่ความเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 51:28 minutes (5.89 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)