ชีวิตพระที่แท้อุทิศให้แก่โลก - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 74:50 minutes (8.57 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)