วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
โดย Michel Gauvain

บทความวิชาการเกี่ยวกับหลักการเรื่อง เวลา และความไม่เที่ยงในพระพุทธศาสนา

ไฟล์แนบขนาด
michel_gauvain__time_and_temporality_in_indian_buddhism.pdf192.5 KB