คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 53:05 minutes (6.08 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)