คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 52:41 minutes (6.03 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)