ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางที่แท้อยู่ที่ถือความถูกต้อง - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 38:08 minutes (4.37 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)