ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 66:20 minutes (7.59 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)