ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้ - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 47:01 minutes (5.38 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)