มองอนาคตผ่านรากฐานความคิด และชีวิตท่านพุทธทาส - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 57:40 minutes (6.6 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)