ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 82:29 minutes (9.44 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)