แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการน้ำ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/06/2012
ที่มา: 
ส่วนยุทธ์ศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ไฟล์แนบขนาด
mahadthai-water.pdf9.44 MB