ดอกไม้บาน สมัชชาคุณธรรม ชุมชน และครอบครัว ตอนชีวิตพอเพียง


Embed: 

Download the original : 1911_AVSEQ06.mpg

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/01/2008
ที่มา: 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้