ดอกไม้บาน สมัชชาคุณธรรม ชุมชน และครอบครัว ตอนห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์


Embed: 

Download the original : 1944_AVSEQ10.mpg

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
23/01/2008
ที่มา: 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้