วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
31/01/2008
ที่มา: 
สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ