เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง มาตรการ 18 ธันวาคม, Capital Controls และเศรษฐกิจไทย