เอกสารประกอบการสัมนางานวิจัยหัวข้อ "อิทธิพลของปัจจัยทางการเมืองต่อตลาดหุ้นไทย"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/02/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์แนบขนาด
seminar_jul9_dusadee.pdf277.39 KB
seminar_jul9_weerasak.pdf428.34 KB
seminar_july9_weerasak.ppt2.42 MB
seminer_july9_dusadee.ppt423.5 KB