เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550 ครั้งที่ 30 เรื่อง "เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์:การปฏิรูปเชิงสถาบัน"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/02/2008
ที่มา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์แนบขนาด
sym50_book_part1.pdf6.69 MB
sym50_book_part2.pdf275.97 KB
sym50_book_part3.pdf2.31 MB
sym50_book_part4.pdf9.7 MB
sym50_chairat.pdf94.48 KB
sym50_panel_nipon.ppt128.5 KB
sym50_paper1_somboon.ppt526.5 KB
sym50_paper2_phongthorn.ppt130 KB
sym50_paper3_chol.ppt2.66 MB
sym50_paper3_pat.ppt1.15 MB
sym50_paper4_sarinee_kittichai.ppt1.49 MB