การสัมนา Economic Lecture Series 2: "ประสบการณ์แปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย: ความสำเร็จหรือล้มเหลว?"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
06/03/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th