การสัมนา Economic Lecture Series 3: "ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
06/03/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
ไฟล์แนบขนาด
seminar_dec3_serinee.ppt4.77 MB