เอกสารประกอบการสัมมนา "Household Income and Investments in Child Health and Education in Ivory Coast"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
06/03/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
ไฟล์แนบขนาด
seminar_ja14_Remi.ppt1.24 MB
seminar_jan14_Jedwab.pdf339.42 KB