เอกสารประกอบการการบรรยายพิเศษ "การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจในแนวมานุษยวิทยา"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/03/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
ไฟล์แนบขนาด
seminar_Feb20_Yukti.ppt173.5 KB