เอกสารประกอบการสัมมนา "หนึ่งทศวรรษแห่งความหน่อมแน้มของรัฐไทยในการจัดการเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540-2550)"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/03/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
ไฟล์แนบขนาด
seminar_Feb25_Apichat.ppt307 KB