เอกสารประกอบการสัมมนารำลึก อ.ป๋วย "การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/03/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
ไฟล์แนบขนาด
seminar_Mar_10_Ashvin.ppt1.37 MB
seminar_Mar_10_Somchai.ppt1.22 MB
seminsar_Mar10_Bhanupong.ppt164 KB