รูปเกี่ยวกับชนเผ่า

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/04/2008
ที่มา: 
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข .) http://www.contothailand.org/independentfile/INDEX.ASP

- งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง

 

- งานชนเผ่าพื้นเมืองโลก


อ้างอิงข้อมูลจาก  http://www.contothailand.org/independentfile/INDEX.ASP