วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
23/05/2008
ที่มา: 
www.thaihealth.or.th, สสส., ขยับบ่อยๆ, อัสนี-วสันต์ โชติกุล