คู่มือสร้างบ้านดิน ตอนที 1


Embed: 

Download the original : 4644_Movie_0001.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
23/05/2008
ที่มา: 
ทีมงานบ้านดินไท, 086-770-2233, 087-706-6615

สำหรับมือใหม่ สอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำได้ไม่ยากเลย เด็กและผู้หญิงก็ทำได้