วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/05/2008
ที่มา: 
สสส., ดนตรีสร้างสุข, จากรากสู่ผล, alternative, อมร สตูดิโอ