วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทความ "จิตรกรรมแห่งการเรียนรู้"

โดย วิจักขณ์ พานิช:

แง่มุมของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ราวกับการสร้างสรรค์การศิลปะของจิตรกรเอก

ไฟล์แนบขนาด
vichak_learningasarts_FINAL08_09_06.pdf63.12 KB