การเดินทางกับคำถามที่ถูกลืม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช, กฤษฏา ศุภวรรธนะกุล:ผู้สัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์ "การเดินทางกับคำถามที่ถูกลืม"

บทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช บนเส้นทางการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

โดย กฤษฏา ศุภวรรธนะกุล หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ไฟล์แนบขนาด
071012_Manager_vichakinterviewFINAL.pdf115.82 KB