วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้แปล, เรจินัลด์ เรย์

บทความแปล อานาปาณสติเบื้องต้น

นำปฏิบัติโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช
นำเสนอรายละเอียดของการฝึกภาวนาตามลมหายใจเข้าออกขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงความสำคัญของการดำรงสติอยู่ในกาย

ไฟล์แนบขนาด
interviewuncleprawase.pdf61.12 KB