วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทความ คุณค่าของตำนาน

บอกเล่าถึงชีวิตและอุดมคติของนักประวัติศาสตร์ศาสนาที่ชื่อ เมอชิเอ เอลิอาเด

การศึกษางานของนักวิชาการท่านนี้น่าจะทำให้เราสามารถเข้าใจคุณค่าและความหมายของเรื่องเล่าและตำนานเก่าแก่ในทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

บทความ ตำนานกับความเป็นจริง

เป็นบทความสรุปคุณค่าของหนังสือ Myth and Reality ของเมอชิเอ เอลิอาเด

ไฟล์แนบขนาด
mythandrealitypart1.pdf61.9 KB
mythandrealitypart2.pdf88.15 KB