การเปลี่ยนแปลงสังคมจากภายใน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้สัมภาษณ์, ดร.จารุพรรณ กุลดิลก

ดร.จารุพรรณ กุลดิลก ให้ทัศนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมจากภายในว่า

การที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย นอกจากจะต้องมาจากการเรียนรู้ให้เข้าใจความซับซ้อนของสังคมอย่างลึกซึ้ง เรายังต้องการการเปิดใจที่กว้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และการที่จะเรียนรู้เช่นนั้นได้ การพัฒนาด้านใน ในเรื่องมิติด้านของจิตใจ เป็นเรื่องที่จะขาดไปเสียไม่ได้

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

ไฟล์แนบขนาด
jarupaninterview.pdf187.23 KB