วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทความที่นำเสนอแง่มุมของการภาวนาเพื่อเป้าหมายของ "ภาวนาเพื่อสัมผัสความทุกข์ " แทนที่ "ภาวนาเพื่อพ้นทุกข์"

เพื่อให้เห็นว่าการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับประสบการณ์ความเป็นจริงในชีวิต นั่นคือ อิสรภาพ ที่แท้

ไฟล์แนบขนาด
071001_0028vichak_couragetofeelpainF[1].pdf55.47 KB