วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

คุณค่าและความหมายของคำว่าธรรมดา ในแง่มุมแห่งความเต็มเปี่ยมภายใน

โดย วิจักขณ์ พานิช

ไฟล์แนบขนาด
dharmata[1].pdf68.03 KB