คุณค่า ความหมาย และจินตนาการ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

การศึกษาที่กำลังถูกจับตามองในสังคมไทยเวลานี้ คือ การศึกษา (‘E’) ที่มักจะมุ่งไปที่รูปธรรมของการศึกษาเพื่อคนหมู่มาก (mass education) เป็นการตั้งเป้ามองไปที่ “ความสำเร็จ” แต่เมื่อใดที่ระบบการศึกษาขาดซึ่งรากฐานของการแสวงหาคุณค่า ความหมาย และจินตนาการของการศึกษา (‘e’ducation) ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากระบบที่ตายแล้ว และรอวันล่มสลายในที่สุด

ไฟล์แนบขนาด
E_education[1].pdf77.54 KB