อย่ามัวสับสนไปกับกลหลอกเด็ก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทกวีอันเต็มไปด้วยลูกเล่น สะท้อนถึงความคิดฟุ้งซ่านล้านแปดที่เกิดขึ้นในการภาวนา ที่ผู้ฝึกจะต้องรู้เท่าทัน

ไฟล์แนบขนาด
trickortreat[1].pdf69.76 KB