วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทกวีที่สะท้อนถึงแรงดลใจบนเส้นทางแห่งการฝึกตน ในการเผชิญกับทุกประสบการณ์ขึ้นๆลงๆของชีวิต

ไฟล์แนบขนาด
thepathisthegoal[1].pdf45.49 KB