วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทกวีที่สะท้อนความเข้าใจในคำว่า "ละ" "สละ" หรือ "บวช" ในฐานะพื้นฐานแห่งกระบวนการการการฝึกตน

ไฟล์แนบขนาด
renunciation[1].pdf80.11 KB