วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทความที่เล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมพิธีรับไตรสรณคมน์ของชาวอเมริกันพุทธ ที่แฝงไว้ด้วยความหมายในความเรียบง่ายทุกๆขั้นตอนของพิธีกรรม

ไฟล์แนบขนาด
ordinaryritual[1].pdf88.1 KB