วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทความที่กระตุ้นเตือนให้คนได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติบูชาแทนที่การบูชาทางวัตถุ เพื่อที่จะได้สืบสานปณิธานที่แท้จริงของเหล่าอริยธรรมาจารย์เพื่อปฏิญาณตนเป็นทาสพระพุทธเจ้า

ไฟล์แนบขนาด
Practicingpuja[1].pdf107.61 KB