จิตตปัญญาศึกษาหรือการศึกษาติดดี

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทความที่เตือนให้ตระหนักถึงหลุมพรางที่จิตตปัญญาศึกษาจะต้องมองให้เห็นมิฉะนั้นก็คงเป็นเพียงการศึกษาได้แยกตัวเองออกจากความเป็นจริงที่หลากหลายในปัจเจกบุคคลโดยสมบูรณ์ และเป็นได้แค่เพียง “การศึกษาติดดี” ที่เอาไว้ใช้สำเร็จความใคร่ทางวิชาการของนักปรัชญาการศึกษากลุ่มหนึ่งเพียงเท่านั้น

ไฟล์แนบขนาด
goodbadeducation[1].pdf87.47 KB