วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทความกึ่งบทกวีสะท้อนความรู้สึกและประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยสอนภาวนา ให้กับเรจินัลด์ เรย์ เห็นถึงความรื่นรมย์ของการรับฟังเสียงด้านในของตนเองและได้ทำตามแรงบันดาลใจ อย่างไม่สะทกสะท้านต่อคำตัดสินจากผู้อื่น

ไฟล์แนบขนาด
fallinginlove[1].pdf85.96 KB