วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

บทกวีที่สะท้อนสุนทรียภาพแห่งการฟังเสียงด้านใน เฝ้ามองการคลี่บานแห่งประสบการณ์ชีวิตในทุกขณะ

ไฟล์แนบขนาด
bravefear[1].pdf47.85 KB