วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้แปล, เรจินัลด์ เรย์

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ที่มองว่าชีวิตจะต้องยุ่งอยู่ตลอดเวลา ผู้คนกลัวที่จะอยู่คนเดียว กลัวที่จะสัมผัสพื้นที่ภายใน หรือความเงียบจากการนั่งอยู่กับตัวเอง

แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช
จาก “Busy-ness is Laziness” ในวารสาร “Elephant” ฉบับฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. ๒๐๐๕

ไฟล์แนบขนาด
busynessislaziness[1].pdf99.39 KB